Firemní strukturované sítě

Kvalitní počítačové a telefonní rozvody.

Firemní sítě

Strukturovaná kabeláž

Optimální řešení kabelových rozvodů

Základem téměř všech komunikačních řešení Vaší firmy jsou kvalitní počítačové a telefonní rozvody. Hlavní myšlenkou strukturované sítě je, že kabelové rozvody jsou naprosto univerzální a je možné je využít pro více různých účelů.

Navrhneme optimální řešení kabelových rozvodů, a to i s ohledem na předpokládaný vývoj informačních technologií. Vybudujeme kompletní strukturovanou kabeláž, optické trasy a bezdrátová pojítka. Montujeme, instalujeme a osazujeme datové rozvaděče. Investice do kvalitní komunikační infrastruktury je zaručenou investicí do budoucnosti.

Uvědomujeme si individuálnost některých aplikací a nestandardnost instalace. Proto také naše firma nabízí mnoho variant skrytých kamer, nabízíme instalaci i mimo pracovní dobu.

 V průběhu projektování pamatujeme na možnosti rozšíření sítě v závislosti na zvýšení počtu uživatelů, předpokládaném rozvoji technologií přenosu a také na komfort správy budoucí sítě. Nedílnou součástí výstavby strukturované kabeláže je její proměření a sestavení měřících protokolů.

Technologická řešení

Projektujeme strukturované kabeláže certifikované pro 1000 Mbps Gigabit Ethernet. Kabelové rozvody budujeme tak, aby jejich životnost byla minimálně delší než životnost zařízení, které je budou využívat. Používáme kvalitní metalické kabely CAT 5e či CAT 6.

OPTICKÉ TRASY

Z

Realizujeme optické trasy. Výhodami optických tras jsou vysoké přenosové rychlosti i na velké vzdálenosti a neomezená šířka přenosového pásma bez ohledu na rušení okolními vlivy.

BEZDRÁTOVÁ POJÍTKA

Z

V lokalitě, kde z nějakého důvodu není možné využít kabelových technologií, instalujeme bezdrátová pojítka. Jedná se o překlenutí vzdálenosti prostřednictvím bezdrátové technologie za využití směrových antén a dalších aktivních prvků.

DATOVÉ ROZVADĚČE

Z

Montujeme a instalujeme datové rozvodné skříně včetně veškerého příslušenství značek jako jsou Triton nebo Solarix. Dbáme na co nejvýhodnější umístění rozvaděče vzhledem k estetickým nárokům zadavatele a dostupnosti kabelových rozvodů a elektrické sítě 230V. Datové rozvaděče osazujeme aktivními prvky tak, abychom dosáhli co nejoptimálnějšího poměru mezi požadovaným rozsahem sítě, kvalitou a celkovými náklady na vybudování počítačových a telefonních rozvodů.

TELEFONNÍ ROZVODY

Z

Filozofie strukturovaných sítí je založená na komplexní integraci komunikačních tras a tedy i telefonních rozvodů do jedné technologie. Nesporným přínosem je úspora nákladů na budování samostatné vnitrofiremní telefonní sítě.

 

GT net s.r.o.

Kollárova 277
697 01 Kyjov

Zákaznické centrum

Pondělí:  8:30 – 11:30      12:30 – 16:00
Úterý:      zavřeno
Středa:    8:30 – 11:30      12:30 – 16:00
Čtvrtek:   zavřeno
Pátek:      8:30 – 11:30      12:30 – 16:00

777 301 408

HOT LINE
technická podpora

Po – Ne
8:30 - 22:00 hod

774 301 400

info@gtnet.cz